ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պատշաճ բաշման գործունեություն, հիմնական հասկացությունները»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում (կամ առցանց՝ Զում հարթակ) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Պատշաճ բաշման գործունեություն, հիմնական հասկացությունները» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագործներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր