ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կոմպետենտությունների վրա հիմնված կառավարումը ԲԿ-ներում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից «Մենեջմենթ Միքս» ՍՊԸ հետ համատեղ կազմակերպվող «Կոմպետենտությունների վրա հիմնված կառավարումը ԲԿ-ներում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր