ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կոգնիտիվ գործընթացներ և աֆազիա»

2023թ.-ից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում, ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ «Նյարդաբանության և նյարդավիրաբուժության» ամբիոնի կողմից կանցկացվի «Կոգնիտիվ գործընթացներ և աֆազիա» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ նյարդաբաններ, հոգեբույժներ, լոգոպեդներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 096519641 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր