ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գնաթոլոգիական գիտելիքների կիրառման կարևորությունը բժիշկ-ստոմատոլոգի առօրյա պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր

«Գնաթոլոգիական գիտելիքների կիրառման կարևորությունը բժիշկ-ստոմատոլոգի առօրյա պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր

Ծրագիր