ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ֆիզիոթերապեվտիկ կաբինետների եվ բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքը» թեմայով դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան («Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի Վերականգնողական և սպորտային բժշկության ամբիոն, «Հերացի» հիվանդանոցային համալիր) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

Ծրագիր