ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Աչքերի կարմրություն» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ

Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոց (ԼԱՄՀ), Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիա (ՄԲՀԱ), «Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» բարեգորխական հիմնադրամի (ՀԱՆ) կողմից մշակվել է «Աչքերի կարմրություն» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ մանկաբույժներ, ընտանեկան բժիշկներ, ակնաբույժներ, մանկական ակնաբույժներ։ Հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ:

Ծրագիր