ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկաբուժության արդի հարցեր»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում ՀՀ ԱՆ Ս․ Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ կողմից կանցկացվի «Մանկաբուժության արդի հարցեր» թեմայով 7-շաբաթյա դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ Մանկաբույժներ,ընտանեկան բժիշկներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 75 տեսական և 135 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 055-18-79-44 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր