ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ստոմատոլոգիայի արդի խնդիրները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոն՝ Աբովյաբ փող. 58) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 04․09-16․10 • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ստոմատոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-15 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 112 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ. • դասընթացավարներ Լազար Եսայանին՝ ՇՄԶ 24 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Մարինա Մարգարյանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Վահե Ազատյանին՝ ՇՄԶ 42 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Մինաս Պողոսյանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Աննա Ավետիսյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Լուսինե Շարիմանյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական, Զարուհի Նահապետյանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր