ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

Հունիս 27-ից հուլիսի 9-ը, 2022թ., կրկնողաբար, ք. Երևան (առկա՝ «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ և/կամ հիբրիդային տարբերակով) «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ

Ծրագիր