ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները և մարտահրավերները. կառավարելի մանկական վարակային հիվանդություններ. իմունիզացիան գործնականում. ԿՈՎԻԴ-19 և պատվաստումները»

Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի կողմից շարունակաբար իրականացվում է «Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները և մարտահրավերները. կառավարելի մանկական վարակային հիվանդություններ. իմունիզացիան գործնականում. ԿՈՎԻԴ-19 և պատվաստումները» թեմայով վերապատրաստման երկշաբաթյա (10- աշխատանքային օր) ՇՄԶ կրեդիատավորված դասընթաց՝ առկա ձևաչափով։ Դասընթացին մասնակցության հայտ ներկայացնելու համար դիմել ՝ ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային իստիտուտ, հետևյալ հեռախոսահամարներով․ 055-88-44-37 ՝ Մանկաբուժության ամբիոնի ավագ լաբորանտ Մանե Մարանդյան, կամ 010-23-53-10 ՝ Ուսումնական բաժին;

Ծրագիր