ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դիետոլոգիայի և նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ» թեմայով 2 շաբաթյա դասընթաց

2022 թվականից կրկնողաբար Երևանում («ԵՊԲՀ «Ընտանեկան բժշկության ամբիոն» կամ առցանց՝ Զում հարթակ) տեղի կունենա «Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»-ի կողմից կազմակերպվող «Դիետոլոգիայի և նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ» թեմայով 2 շաբաթյա դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 26 տեսական և ՇՄԶ 4 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Իրինա Դանիելյանին՝ ՇՄԶ 26 տեսական և ՇՄԶ 4 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր