ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեությունը արտակարգ իրավաճակներում» թեմայով դասընթաց

2002.թ-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Աղետների բժշկության և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոն՝ Կորյունի փող. 2) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Միջին բուժանձնակազմի գործունեությունը արտակարգ իրավաճակներում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 11 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Պյոտր Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական կրեդիտ, Արմինե Տերտերյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, Հասմիկ Հակոբյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, Նարինե Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 6 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային համար` 010 583 101:

Ծրագիր