ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Օրթոդոնտիայի հիմունքները» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ

«Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ-ի կողմից ստեղծվել է «Օրթոդոնտիայի հիմունքները» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ, որը հասանելի է meditrina.am հղումով։ ԷՈՒՆ-ի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 8 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր