ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշումը» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոն՝ Հասրաթյան 9 Միքայելյան համալսարանական հիվադանոց) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշումը» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավար Անահիտ Պետրոսյանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101:

Ծրագիր