ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սննդաբանություն» թեմայով դասընթաց

2023թ․-ից կրկնողաբար, առցանց («Զում» հարթակ) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 24.06-08.07. • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-50 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 19 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավար Լիլա Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 19 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010583101

Ծրագիր