ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Առողջապահության ծառայությունների գնահատման 1

Առողջության Համապարփակ Ապահովագրության ներդրման հետ կապված առողջապահության տնտեսագիտության հարցերով խորհրդատվության տրամադրում

Ծրագիր