ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընտանեկան բժշկության եվ թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով 6-շաբաթյա դասընթաց

2022 թվականի դեկտեմբերից կրկնողաբար ք. Երևան (ԵՊԲՀ Ընտանեկան բժշկության ամբիոն՝ Մուրացան հիվանդանոցային համալիր կամ առցանց՝ Զում հարթակ ) Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 25.09-03.11 • Թիրախային լսարան՝ ընտանեկան բժիշկներ, թերապևտներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 10-30 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 56 տեսական և ՇՄԶ 29 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Միքայել Նարիմանյանին՝ ՇՄԶ 19 տեսական և ՇՄԶ 10 գործնական կրեդիտ, Իրինա Դանիելյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական և ՇՄԶ 8 գործնական կրեդիտ, Զարուհի Բաբլումյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և ՇՄԶ 7 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր