ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Պրոֆ. Յու.Գ. Զոհրաբյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի XX միջազգային կոնգրեսի ծրագիր

Պրոֆ. Յու.Գ. Զոհրաբյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի XX միջազգային կոնգրեսի ծրագիրը։ Սեպտեմբերի 28-29, 2018թ., ք․ Էջմիածին

Ծրագիր