ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վերականգնողական ստոմատոլոգիա» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթաց

2023թ.-ից (կրկնողաբար) ք. Երևան (ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ «Ստոմատոլոգիայի» ամբիոն) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» • Գրություն՝ 20․11-01․12 • Թիրախային լսարան՝ ընդհանուր (ընտանեկան) ստոմատոլոգներ,օրթոպեդ–ստոմատոլոգներ,թերապևտ–ստոմատոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-30 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 21 տեսական և 19 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Լուսինե Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Մարինա Դանիելյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, Անահիտ Մկրտչյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Գայանե Նարիմանյանին՝ ՇՄԶ 9 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, Հայկ Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Արսեն Մանուկյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, Մեսրոպ Մեսրոպյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 091340184

Ծրագիր