ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Արդյո՞ք օնկոհիվանդներն ունեն խնդիր վակցինացիային ենթարկվող ինֆեկցիաների հետ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց

Շարունակական մասնագիտական զարգացում ՓԲԸ կողմից ստեղծվել է «Արդյո՞ք օնկոհիվանդներն ունեն խնդիր վակցինացիային ենթարկվող ինֆեկցիաների հետ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է https://cme.am հղումով։ Էլեկտրոնային դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր