ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պտղի անտենատալ պահպանում, պրենատալ ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները»

2023 թվականից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում և առցանց («ZOOM» հարթակում) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Պտղի անտենատալ պահպանում, պրենատալ ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 18 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր