ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական գործը 21-րդ դարում. կազմակերպում ու կառավարում» թեմայով դասընթաց

2022թ. սեպտեմբերի 12-ից հոկտեմբերի 21-ը կրկնողաբար առցանց («Զում» հարթակ) տեղի կունենա «Շարունակական մասնագիտական զարգացում» ՓԲԸ կողմից «Ուիգմոր Քլինիք» ՓԲԸ հետ համատեղ կազմակերպվող «Բուժքույրական գործը 21-րդ դարում. կազմակերպում ու կառավարում» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 122 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր