ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ախտորոշման մեթոդները օրթոդոնտիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ԵՊԲՀ–ի մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 18.09-29.09 • Թիրախային լսարան՝ օրթոդոնտներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 1–15 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 15 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Իռեն Ծատուրյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, Արփինե Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, Նատալյա Ադամյանին ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ և 13 գործնական կրեդիտ, Միքայել Նալբանդյանին ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ և 13 գործնական կրեդիտ, Քրիստինե Մարգարյանին ՇՄԶ 8 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, Նաիրա Ջալլադյանին ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ, Տաթևիկ Բարսեղյանին ՇՄԶ 6 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր