ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ֆթիզիոպուլմոնոլոգիա»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում (ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ, «Թոքաբանության ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ կողմից կանցկացվի «Ֆթիզիոպուլմոնոլոգիա» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ թոքաբաններ, ֆթիզիատրներ, վարակաբաններ, ընտանեկան բժիշկներ, մանկաբույժներ, թերապևտներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 85 տեսական և 90 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010235310, 011300088 հեռախոսահամարներով:

Ծրագիր