ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղագիտական աշխատանքի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով դասընթաց

2022թ հունիսի 15-ից հուլիսի 25-ը առցանց («Զում» հարթակ) տեղի կունենա «Կանանց ակումբ» ԳՀԿ կողմից կազմակերպվող «Դեղագիտական աշխատանքի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 116 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավար Երվանդ Մանուկյանին՝ շնորհել ՇՄԶ 22 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 091 254 557։

Ծրագիր