ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Օպերատիվ մանկաբարձության սիմուլյացիոն թրեյնինգ»

2023թ-ից կրկնողաբար Մանկաբարձ-գինեկոլոգների հայկական ասոցիացիայի և Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիաայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ(ՎԱՊՄԳՀԻ)-ի կողմից համատեղ կանցկացվի «Օպերատիվ մանկաբարձության սիմուլյացիոն թրեյնինգ» թեմայով եռօրյա դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգներ, մանկաբարձուհիներ: Մասնակից ավագ բուժաշխատողներին կշնորհվի ՇՄԶ 8 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ, միջին բուժաշխատողներին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 091419891 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր