ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գործնական ստոմատոլոգիա․ մաս 1» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ

«Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ-ի կողմից ստեղծվել է «Գործնական ստոմատոլոգիա․ մաս 1» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ, որը հասանելի է meditrina.am հղումով։ ԷՈՒՆ-ի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 6 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր