ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նյարդաակնաբանություն» Թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ Նյարդաբանության ամբիոն) Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 16․10-10․11 • Թիրախային լսարան՝ նյարդաբաններ, նյարդաակնաբույժներ, շտապ բուժօգնության բժիշկներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 31 տեսական և 85 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Իռեն Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական և 26 գործնական կրեդիտ, Գայանե Սիլվանյանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 32 գործնական կրեդիտ, Լուսինե Սահրադյանին՝ ՇՄԶ 9 տեսական և 27 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր