ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պալիատիվ խնամքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (Երևանի Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ Բժշկական հոգեբանության ամբիոն՝ Կորյունի փող․ 2, միաժամանակ առցանց («Զում» հարթակ)) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 23․10-03․11 • Թիրախային լսարան՝ ավագ բուժաշխատող, միջին բուժաշխատող • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 36 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավար Խաչատուր Գասպարյանին՝ ՇՄԶ 36 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-583101

Ծրագիր