ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ II ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ (ՄԱՍ 1,ՄԱՍ 2) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Մարտի 2-3, 2024թ., ք․ Երևան («Մատենադարան» ԳՀԻ, Մ․ Մաշտոցի 53, մեծ և փոքր դահլիճներ) և առցանց («Զում» հարթակ) «ՄեդՊրոգրեսս» հիմնադրամ • Թիրախային լսարան՝ դեղագետներ, դեղագործներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր օր 200 հոգի • 1) մասնակից դեղագետներին շնորհել ՇՄԶ 16 տեսական կրեդիտ, 2) մասնակից դեղագործներին՝ ՇՄԶ 8 տեսական կրեդիտ, 3) մաս 1-ի մասնակից դեղագետներին՝ ՇՄԶ 8 տեսական կրեդիտ, 4) մաս 1-ի մասնակից դեղագործներին՝ ՇՄԶ 4 տեսական կրեդիտ, 5) մաս 2-ի մասնակից դեղագետներին՝ ՇՄԶ 8 տեսական կրեդիտ, 6) մաս 2-ի մասնակից դեղագործներին՝ ՇՄԶ 4 տեսական կրեդիտ։ • Կոնտակտ (091) 49-05-97

Ծրագիր