ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մեխանիկական վնասվածքների դատաբժշկական փորձաքննության առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ Դատական բժշկության ամբիոն՝ Մխիթար Հերացու փող.5/1, միաժամանակ առցանց («Զում» հարթակ)) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 05․02-15․03 • Թիրախային լսարան՝ դատաբժշկական փորձագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 1-20 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 54 տեսական և 121 գործնական կրեդիտ. դասընթացավար Շոթա Վարդանյանին՝ ՇՄԶ 54 տեսական և 121 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010 583101

Ծրագիր