ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՊՎԷՎՀԱ 12-րդ միջազգային կոնգրեսի և պլաստիկ վիրաբուժության միջազգային գիտաժողովի (կենդանի վիրաբուժություն)» ծրագիր

«ՊՎԷՎՀԱ 12-րդ միջազգային կոնգրեսի և պլաստիկ վիրաբուժության միջազգային գիտաժողովի (կենդանի վիրաբուժություն)» ծրագիր

Ծրագիր