ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղագործական գործունեության որակի կառավարում»

2023 թ-ից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում և առցանց («ZOOM» հարթակում), «Ֆարմ Թրեյնինգ Սենթր» ՍՊԸ կողմից կանցկացվի «Դեղագործական գործունեության որակի կառավարում» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագետներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 43 տեսական կրեդիտ: Գրանցման հղումը՝ https://docs.google.com/forms/d/1JBA2st2ui62MhxtiWb1Pe4r3oonhRmgFo_Qzd1Mihzs/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

Ծրագիր