ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հոմեոպաթիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Այլընտրանքային բժշկության կուրս՝ Էրեբունի ԲԿ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Հոմեոպաթիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 58 տեսական և 58 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավար Մարիամ Ղարաբաղցյանին՝ ՇՄԶ 58 տեսական և 58 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայաններ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար` 010 583 101:

Ծրագիր