ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում»

2023 թվականից կրկնողաբար առցանց («Զում» հարթակ) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ Հանրային առողջապահության, կառավարման, առողջապահության կազմակերպման ամբիոնի կողմից կանցկացվի «Հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ավագ և միջին բուժաշխատողներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010235310, 011300088 հեռախոսահամարներով:

Ծրագիր