ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Էնդոդոնտիկ բուժման բարդություններ․մաս 1 եվ մաս 2» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

Մայիսի 19 (մաս 1) - մայիսի 20 (մաս 2), 2023թ․, ք․ Երևան («Մեդիտրինա ՈՒԿ»), առցանց («Զում» հարթակ) «Մեդիտրինա ՈՒԿ» ՍՊԸ

Ծրագիր