ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընդլայնված սիրտ-անոթային կենսաապահովում»

2023 թվականի մայիսի 2-ին կրկնողաբար, Երևան քաղաքում, «Թրավելինգ Դոքտորս» առողջապահական ՀԿ կողմից կանցկացվի «Ընդլայնված սիրտ-անոթային կենսաապահովում» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ավագ բուժաշխատողներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 055110785 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր