ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Երեխայի աճի և զարգացման սկրինինգներ, դժվար երեխաների վարում»

2023 թ-ից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում և առցանց («Զում» հարթակ), Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Երեխայի աճի և զարգացման սկրինինգներ, դժվար երեխաների վարում» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 18 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր