ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առաջին օգնություն մարտական վնասվածքների դեպքում»

2023 թվականից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական վարչության կողմից կազմակերպվող «Առաջին օգնություն մարտական վնասվածքների դեպքում» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ավագ բուժաշխատողներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 23 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք 099090918 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր