ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Խոշորացումը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

Հոկտեմբերի 11, 2023թ., (կրկնողաբար) ք. Երևան («Մեդիտրինա» ՈՒԿ՝ Չարենցի 5) և/կամ առցանց («Զում» հարթակ) «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ստոմատոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ առկա 20-25 հոգի, առցանց՝ մինչև 50 հոգի • Առկա ձևաչափով մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 2 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, առցանց ձևաչափով մասնակիցներին՝ ՇՄԶ 4 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ (033)00-32-01

Ծրագիր