ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բրոնխիտներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ

Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ, սույն թվականի մարտի 1-ից medu.am կայքում հասանելի է «Բրոնխիտներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը, որի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարան՝ թոքաբաններ, ընտանեկան բժիշկներ, թերապևտներ, ճառագայթաբաններ, մանկաբույժներ։ Հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ:

Ծրագիր