ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Միջին բուժանձնակազմի դերն ու խնդիրները ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունքներում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023 թ.-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ Ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն՝ Աբովյան փող. 58) Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ • Գրություն՝ 16․10-17․11 • Թիրախային լսարան՝ ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունքների միջին բուժաշխատողներր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում 4-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 22 տեսական և 29 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավար Նարինե Մակարյանին՝ ՇՄԶ 15 տեսական և 22 գործնական կրեդիտ, Տիգրան Սիմոնյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ և Մարինե Ճզմաչյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր