ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ակնաբույժների համար եռօրյա դասընթացի ծրագիր

«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ակնաբույժների համար եռօրյա դասընթացի ծրագիրը։ Հոկտեմբերի 29, 30 Երևան, նոյեմբերի 2 Վաղարշապատ, նոյեմբերի 12 Արմավիր, 2018թ.

Ծրագիր