ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Զարկերակային հիպերտենզիայի նորագույն բուժական մոտեցումները ըստ միջազգային ուղեցույցների» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց

Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի կողմից ստեղծվել է «Զարկերակային հիպերտենզիայի նորագույն բուժական մոտեցումները ըստ միջազգային ուղեցույցների» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է medu.am հղումով։ Էլեկտրոնային դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, պատրաստած մասնագետ Ֆլորա Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր