ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հոգեբանական խնդիրների շտկումը նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման միջոցով» թեմայով 24-օրյա դասընթաց

2020թ. փետրվարի 11-ից մայիսի 16-ը ք. Երևանում «Ամբրա հոգեկան բարեկեցության կենտրոն ՀԿ-ի կողմից «Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի» հետ համատեղ կազմակերպվում է«Հոգեբանական խնդիրների շտկումը նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման միջոցով» թեմայով 24-օրյա դասընթաց։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 19 գործնական կրեդիտ: Կոնտակտային հեռախոսահամարն է 094-333-941։

Ծրագիր