ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկական սրտաբանության ժամանակակից հարցերը»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Մանկական սրտաբանության ժամանակակից հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ սրտաբաններ, մանկական սրտաբաններ մանկաբույժներ, ընտանեկան բժիշկներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 29 տեսական և 19 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր