ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ախտահանումը գործնականում, մանրէազերծում, բժշկական նշանակության գործիքների մշակման ժամանակակից պահանջները, իրականացումը

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»-ի կողմից կանցկացվի «Ախտահանումը գործնականում, մանրէազերծում, բժշկական նշանակության գործիքների մշակման ժամանակակից պահանջները, իրականացումը: Դեզինսեկցիայի, դեռատիզացիայի գործնական հարցերը» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և ՇՄԶ 20 գործնական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր