ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կարելու տեխնիկան վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում»

2023 թվականի մարտի 19-ին, Երևան քաղաքում Հայաստանի Պերիօդոնտոլոգների ասոցացիայի կողմից կանցկացվի «Կարելու տեխնիկան վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բժիշկ-ստոմատոլոգներ, դիմածնոտային վիրաբույժներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 3 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 077006498 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր