ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
<<Մանկական նյարդաբանության խնդիրները առաջին օղակում>> թեմայով 6 օրյա դասընթաց

<<Մանկական նյարդաբանության խնդիրները առաջին օղակում>> թեմայով 6 օրյա դասընթաց

Ծրագիր