ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սակավարյունություն, երկաթի անբավարարություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց

Շարունակական մասնագիտական զարգացում ՓԲԸ կողմից ստեղծվել է «Սակավարյունություն, երկաթի անբավարարություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է https://cme.am հղումով։ Էլեկտրոնային դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, Շարունակական Մասնագիտական Զարգացում ՓԲԸ-ի կողմից մշակված «Սակավարյունություն, երկաթի անբավարարություն» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութի ծրագիրը, հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, պատրաստած մասնագետ Աիդա Պապիկյանին՝ ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր